Verklaring van de naam Ubels

In het Meertens instituut is onderstaande verklaring voor de naam Ubels te vinden.

 

verklaring: 
Patroniem op basis van de voornaam Ubel, verbogen met een -s (< Ubelszoon).
De voornaam Ubel kan evenals Ubbel of Oebele beschouwd worden als een variant van Hubold, een tweestammige Germaanse naam die samengesteld is uit hug ‘(denkende) geest, verstand’ en bold/bald = ‘dapper, moedig’ en derhalve de wens tot uitdrukking bracht dat de genaamde dapper door het gebruik van zijn verstand zou zijn.
Te meer daar we deze naamvorm vooral in het noordoosten van het land aantreffen, kan de voornaam Ubel ook gezien worden als een vleivorm van de Friese voornaam Obe/Ube, die enerzijds wel met de diernaam wolf in verband wordt gebracht – vergelijk de Scandinavische naam Ubbe < Ulf (wolf) -, maar daarnaast uit andere Germaanse namen kan worden verklaard, zoals uit Odbrecht/Odbert – od = ‘erfgoed’, bert = ‘stralend, schitterend’ – of uit Hu(ge)bert, waarmee we weer terug zijn bij het bestanddeel hug = ‘geest’.
Gevonden op; Meertens Instituut

 
kenmerken:
Patroniem.

Patroniem betekend;

Een aanduiding in de naam die is afgeleid van de voornaam van de vader. Voorbeelden: Jansen = zoon van Jan; Hendriks = zoon van Hendrik; Cornelisse = zoon van Cornelis.
Gevonden op http://www.voorouders.net/help/genealogische-begrippen/


PATRONIEM

1) Vadersnaam
Gevonden op http://www.mijnwoordenboek.nl/puzzelwoordenboek/PATRONIEM/1


Patroniem

Een patroniem of vadersnaam is een naam, al dan niet officieel, die aangeeft hoe de vader van de naamdrager heet. Nederlandse familienamen als Jans(s)en, Claes Willems(en) (Willemszoon), Hendriks, Jacobs en Hermans waren oorspronkelijk patroniemen. Men noemt dat versteende patroniemen. ==Europa== ===Griekenland=== In het Grieks is -ides een soortg…
Gevonden op http://nl.wikipedia.org/wiki/Patroniem