Privacy verklaring

In deze privacy policy staat onder meer:

  • de gegevens van je organisatie -We zijn zijn geen organisatie die systematisch persoonsgegevens verwerken. Gegevens worden in openbare archieven opgezocht.
  • de doelen waarvoor je de gegevens gebruikt -Puur voor persoonlijk gebruik verzameld. Gegevens worden niet openbaar gemaakt en niet gedeeld.
  • hoe je de persoonsgegevens verwerkt -In software speciaal voor genealogie offline op een computer.
  • de technische wijze waarop de persoonsgegevens worden beveiligd De computer is niet online. De software is niet verbonden aan de website en is voorzien van de laatste veiligheidsupdates.
  • hoe betrokkenen hun rechten kunnen uitoefenen – Men kan ten alle tijden navraag doen over de verzamelde gegevens.
  • welke cookies worden gebruikt en waarvoor – Deze website maakt geen gebruik van cookies.
  • eventueel het meldingsnummer van de verwerking bij de Autoriteit Persoonsgegevens –Wij zijn bereikbaar van maandag tot en met vrijdag van 9.00 tot 17.00 uur via 088 – 1805 250
  • hoelang je de gegevens bewaart -dit is niet va toepassing.

Verklaring van de naam Ubels

In het Meertens instituut is onderstaande verklaring voor de naam Ubels te vinden.

 

verklaring: 
Patroniem op basis van de voornaam Ubel, verbogen met een -s (< Ubelszoon).
De voornaam Ubel kan evenals Ubbel of Oebele beschouwd worden als een variant van Hubold, een tweestammige Germaanse naam die samengesteld is uit hug ‘(denkende) geest, verstand’ en bold/bald = ‘dapper, moedig’ en derhalve de wens tot uitdrukking bracht dat de genaamde dapper door het gebruik van zijn verstand zou zijn.
Te meer daar we deze naamvorm vooral in het noordoosten van het land aantreffen, kan de voornaam Ubel ook gezien worden als een vleivorm van de Friese voornaam Obe/Ube, die enerzijds wel met de diernaam wolf in verband wordt gebracht – vergelijk de Scandinavische naam Ubbe < Ulf (wolf) -, maar daarnaast uit andere Germaanse namen kan worden verklaard, zoals uit Odbrecht/Odbert – od = ‘erfgoed’, bert = ‘stralend, schitterend’ – of uit Hu(ge)bert, waarmee we weer terug zijn bij het bestanddeel hug = ‘geest’.
Gevonden op; Meertens Instituut

 
kenmerken:
Patroniem.

Patroniem betekend;

Een aanduiding in de naam die is afgeleid van de voornaam van de vader. Voorbeelden: Jansen = zoon van Jan; Hendriks = zoon van Hendrik; Cornelisse = zoon van Cornelis.
Gevonden op http://www.voorouders.net/help/genealogische-begrippen/


PATRONIEM

1) Vadersnaam
Gevonden op http://www.mijnwoordenboek.nl/puzzelwoordenboek/PATRONIEM/1


Patroniem

Een patroniem of vadersnaam is een naam, al dan niet officieel, die aangeeft hoe de vader van de naamdrager heet. Nederlandse familienamen als Jans(s)en, Claes Willems(en) (Willemszoon), Hendriks, Jacobs en Hermans waren oorspronkelijk patroniemen. Men noemt dat versteende patroniemen. ==Europa== ===Griekenland=== In het Grieks is -ides een soortg…
Gevonden op http://nl.wikipedia.org/wiki/Patroniem

Met 1 of 2 B’s ?

In het Meertens instituut wordt de informatie bij gehouden van familienamen in Nederland. Zo ook van onze familie naam. Er is zelfs een kaart te vinden waar onze naam in Nederland voorkomt. Link naar kaart

Wat een aardige toelichting is op dit geheel en waar ik regelmatig tegen aanloop is dat onze familienaam regelmatig met twee B’s word geschreven en dat is niet goed.

Het kwam in het verleden voor bij èèn van onze voorouders of ambtenaren van destijds dat er schrijffouten zijn gemaakt.

Op zich niet erg verwonderlijk gezien de manier van aangifte doen. Men moet zich voorstellen dat kort na de bevalling de vader de buurt rond gaat om aan te zeggen dat er een blijde gebeurtenis heeft plaats gevonden dit werd bij elke buur verteld en gevierd met een borrel maar aan het einde van deze escapade moet er ook aangifte op het gemeentehuis worden gedaan daar ging het dan wel eens mis. De ambtenaar schreef en de vader moest daarna bevestigen of het zo goed was. Gezien de toestand van de vader en misschien ook zijn vermogen om te lezen en schrijven ontstond het foutje in de akte van destijds, Zo komt het dat er in èèn familie personen voor komen met èèn en twee B’s.

In NoordHolland komen ook Ubelsen met twee B’s voor ik heb er naar gezocht maar geen verwantschap met onze naam gevonden. En daar gebeurde het omgekeerde van wat hierboven is beschreben. De naam moet met twee B’s geschreven worden en men maakt een schrijffout en dan komen wij deze fout nu tegen met èèn B en zoeken we ons suf tot dat we zien dat er fouten zijn gemaakt in het opstellen van akten en andere bewaard gebleven geschriften.

 

 

Ubels.org

Stamboom onderzoek naar de naam Ubels.

Voor meer informatie neem contact op met Pieter R. Ubels.

prubels@icloud.com
Voorthuizen